Největší knihovna v Zemi Více než 350 Knih

Napsal Okult.bloger.cz (») 10. 5. 2020 v kategorii OKULTNÍ KNIHOVNA !, přečteno: 2642×
20.jpg

 

 

Největší knihovna v Zemi

Více než 350 Knih za 300 Kč

520 MB

1,89GB

 

 Magie,okulrismus,ezoterika,hermetika,mystika,theologie,filosofie,kabala

léční,andělé,stanismus,rituály,astrální cestování a stovky dalších

 

Autoři Okultismu: někde je popisuji i jejich díla a je jich dost.

Po odeslání 300Kč na

Bankovní spojení:

 IBAN:CZ41 2010 0000 0024 0142 3986

 BIC:FIOBCZPPXXX

č.účtu: 2401423986/2010 a VS je Okultní knihovna a Váš email-kam zašleme kód pro stažení.

Pokud máte zájem vlastnit toto Vše od historických řeckých spisů do moderní doby. Obratem Vám pošlu heslo ke stažení všech souborů tyto knihy jsou v PDF souborech,pokud Vás něco zajímá apod.Napište mi na meil který mám funkční od roku 1996 a to na:

 

jankazvlaku@seznam.cz

 

 

OBSAH Spisovatelů:

 

-neznámí autor-
-ŽIVOT PŘED NAROZENÍM
Duševní a tělesný vývoj dítěte v matčině těle
-Darwinova černá skříňka - co Darwin nemohl vědět
-Didaché
- UČENÍ PÁNA, HLÁSANÉ NARODŮM DVANÁCTI APOŠTOLY
-Evangelium Marie z Magdaly
-Evangelium o narození Panny Marie
-Hermův pastýř (Pastor Hermae)
-II. List svatého Klementa Korinťanům
-Jsme ve výborné společnosti-Výroky velkých přírodovědců o Bohu
-List Barnabášův
-List Diognetovi
-Jakubovo vyprávění o Ježíšově zrození z Marie
-Evangelium Jakuba menšího, bratrance a bratra Pána
Ježíše, prvního apoštola a prvního biskupa křesťanů v
Jeruzalémě.
-EVANGELIUMSV.TOMÁŠE
-Umučení smyrnenského biskupa svatého
Polykarpa
-...a nezapomeň na modlitbu!
-Naše víra
-Křížová cesta
-Žena, manželství a rodina
-ŽIVOT A APOŠTOLSKÁ ČINNOST SV. PAVLA
-CHARTA OECUMENICA
Směrnice pro růst spolupráce
mezi církvemi v Evropě

  -autoři a díla-
-Oběma plícemi - spirituální paměť Evropy
a výhled do budoucnosti
P.Richard Čemus
-Český mág
ThDr. Jiří Skoblík
-Elifas Lévi:
O VĚČNÉM MÍRU
-ZÁKLADY KABALY V DESETI ODDÍLECH
Dopisy Eliphase Leviho jeho žáku M. Montantovi, uveřejněné v časopise
L‘Initiation, ročník 1891.
-Elifas Lévi:
ÚVOD DO KABALY
-ELIFAS LÉVI
KNIHA ZASVĚCENÍ

-Láska, prostupující všechny vrstvy lidské
přirozenosti
ThDr. Jiří Skoblík
-O PŘÍMÉM A PROSTŘEDEČNÍM
VZTAHU K BOHU
ThDr. Jiří Skoblík
-O INDIVIDUÁLNÍM A SOCIÁLNÍM
ROZVOJI ČLOVĚKA
ThDr. Jiří Skoblík
-PÉČE O ŽIVOT JAKO ZÁKLADNÍ
DOBRO
ThDr. Jiří Skoblík
-POHLAVNOSTJAKO PRAMEN
BYTOSTNÉHO, EMOCIONÁLNÍHO A
SOCIÁLNÍHO OBOHACENÍ ČLOVĚKA.
-Hmotný majetek jako existenční podmínka
člověka.
ThDr. Jiří Skoblík
-PRAVDAA ČEST JAKO NEZBYTNÉ
INDIVIDUÁLNÍ A SOCIÁLNÍ HODNOTY
PRO LIDSKÝ ŽIVOT
ThDr. Jiří Skoblík

-AZOETIA  -Anglická publikace
A Grimoire of the Sabbatic
by
Andrew D. Chumbley
The Sethos Edition
-PARACELSUS
AZOTH
O STROMU
NEBOLI LINII ŽIVOTA
od
Theoprasta Bombasta von Hohenheim
-FUNDAMENTÁLNÍ MORÁLKA
Z pramenů sestavil Jiří Skoblík
KTF UK PRAHA 1996
-Bůh není mzdovým účetním.
ThDr. Jiří Skoblík
-ALICE A. BAILEYOVA
POIEDNANI
O BILE MAGII
-J a b l k o
s v á r u- V dubnu 1861 Charles Darwin
-Tibetská kniha mrtvých - BARDO THEDOL
Kniha první:
Vzývání Buddhů a Buddhisattvů
-1.PŘEDNÁŠKY Z OKRUHU LASENICOVÝCH ŽÁKŮ
vlastnoručně zaznamenal a k uveřejnění poskytl
LADISLAV BĚHOUNEK
-2.PŘEDNÁŠKY Z OKRUHU LASENICOVÝCH ŽÁKŮ
vlastnoručně zaznamenal a k uveřejnění poskytl
LADISLAV BĚHOUNEK
-Beltane v AJ
-Benedikt XVI., kard. M.Vlk, mons.
R.Williamson.
ThDr. Jiří Skoblík
-Allan Bennett
RITUÁL PRO EVOKACI
VELKÉHO DUCHA
TAFTARTARATA,
ABY SE VIDITELNĚ ZJEVIL
-Allan Bennett
RITUÁL PRO EVOKACI
VELKÉHO DUCHA
TAFTARTARATA,
ABY SE VIDITELNĚ ZJEVIL

-Bhagavadgíta
neboli
Zpěv Vznešeného
Přeložil Rudolf Janíček, 1989
-Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke
svobodě „1“
Motto:"Z iluze do iluze anebo taky ne"
-Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 2
-BÍLÝ PÁS ANEB CESTA KE SVOBODĚ 3
-SUSAN BLACKMOREOV£
Teorie memů
Kultura a její evoluc
-Blahoslavenství (Mt 5,3-12) – brána do Ježíšova učení
Podle kursu novozákonní exegese P.K.Stocka, S.J., na PIB v Římě v r. 1994/95
zpracoval J. Brož
-SNOUBENÍ NEBE A PEKLA
NÁMĚT

-KARMA
zákon příčin a důsledků
Helena Petrovna BLAVATSKÁ
-H. P. Blavatská
ZÁKLADY TAJNÝCH NAUK
1-TAJNÁ NÁUKA: Zväzok I. - Kozmogenéza - v SK jazyce
2-TAJNÁ NÁUKA: Zväzok I. – Kozmogenéza
3-TAJNÁ NÁUKA: Zväzok I. – Kozmogenéza
3-4 a 5-STROFA II.  od Blavatské v SK Jazyce všechny tyto její publikace

-Duchovní nenaplněnost a co s tím (Mk 10).
ThDr. Jiří Skoblík
-PŘEDNÁŠKY Z OKRUHU LASENICOVÝCH ŽÁKŮ
vlastnoručně zaznamenal a k uveřejnění poskytl
LADISLAV BĚHOUNEK
RADOST.
-Bohové Dávných Slovanů-Martin Pitro a Petr Vokáč
-JULES BOIS
SATANOVA CÍRKEV 2 knihy
-Raymond Bucklend-Book of spirit Communications -AJ
-The Gardenian
Book of Shadows
Gardnerian Traditional Witchcraft  Aj
-KNIHOVNA
Svobodné školy v ě d hermetických
Svazek XVII.
J. G. BOURGEAT:
TAROT
Z francouzštiny přeložil Arnošt Nedbal
2 knihy
-Pojďte s námi-: Jana Brabcová
-JOANNY BRICAUD
La messe noire ancienne et moderne
ČERNÁ MŠE
I. svazek knihovny „HEKATÉ“ vydal V. Žikeš v Plzni
ČERNÁ MŠE OD J. BRICAUDA-Z 1925 v ČJ !

-ODPOVĚĎ NA BOŽÍ VOLÁNÍ V BIBLICKÉ SPIRITUALITĚ
P. Jaroslav Brož Th.D.- 2 knihy
-HITLAHAVUT: O ZANÍCENÍ-Přeloženo z knihy Martin Buber: Die Legende des Baalschem, Schocken Verlag, Berlin 1932
-Martin Buber
CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO1
UČENÍ
-HITLAHAVUT: O ZANÍCENÍ-Přeloženo z knihy Martin Buber: Die Legende des Baalschem, Schocken Verlag, Berlin 1932

 C
-Modlitba a velikonoční tajemství
Jesús Castellano Cervera OCD
-Martin Buber
CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO1
UČENÍ
-JULES BOIS
SATANOVA CÍRKEV
Libri rari et curiosi
PRAHA 1930
-Clan of the
Goddess
Celtic Wisdom and Ritual
for Women
By
C. C. Brondwin v AJ
-HRAD HOUSKA! Konference Sfinga 2005 – přednáška
Ó Copyright Cody (http://cody.mysteria.cz)
Osnova
§ Úvod (uvedení do tématu mimo exaktní chápání svČta)
§ Základy magického chápání svČta (staré filosofie, energetický koncept,
astrální svČt aj.)
§ Magická prehistorie Housky (Keltové, Slované – svČt hmotný a astrální
aj.)
§ Kauza „Keltky“ sv. Ludmily (vyvrácení mýtu)
§ Magie v historii Housky (povČsti, vysvČtlení povČstí dle magické teorie
atp.)
§ Shrnutí kultu Houska z magického pohledu (vysvČtlení teorie Housky z
magického pohledu

-ALEISTER CROWLEY
1875-1975
Ad Meiomrum Cthulhi Gloriam
ACKNOWLEDGEMENTS   AJ
-Had Genese
KNIHA I
Chrám Satanův
Stanislas de Guaita

-D-
-DUCHOVNÍ MOC HMOTY
(1919)PIERRE TEILHARD DE CHARDIN Vesmír a lidstvo, překlad Vratislav Šmelhaus
-Had Genese
KNIHA I
Chrám Satanův
Stanislas de Guaita-----7 PDF na toto téma od tohoto tvůrce
-Stanislas de Guaita
HAD GENESE
KNIHA II
Klíč k černé magii
-D Ě JINY MAGIE
NAPSAL
ÉLIPHAS LÉVI 2 publikace
-ANTHONY DE MELLO
CESTA K LÁSCE

-SVĚTLA ANDĚLŮ
Andělé
nám pomáhají
Diana Cooper
1996

-Dictionary of the Gods
by Khepera
Egyptian    v Aj
-Dion Fortune
PSYCHICKÁ
SEBEOBRANA 1995

- Doba jedová -prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

-Dobrodinec Prahy
ThDr. Jiří Skoblík
-Dojmy z filmu 9. den
ThDr. Jiří Skoblík
-Na okraj dokumentu Dominus Jesus
ThDr. Jiří Skoblík

-František Kabelák
DOPIS H.
-ZÁKLADY KABALY V DESETI ODDÍLECH
Dopisy Eliphase Leviho jeho žáku M. Montantovi, uveřejněné v časopise
L‘Initiation, ročník 1891

-ARCHEOMETR 2 knihy
-Doreen Virtue
Andělská čísla,Božská magie,Křišťálové děti,Pozemští andělé,Zbavte se svých kil bolestí--5 publikací

-Dr. Johannes FAUST
MAGIA INNATURALIS-Magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu č. 1.755A, datovaný v Pasově roku 1505, překlad
František Kabelák, vydáno Universalií v knihovně Eulis, Praha 1940

-Dr. FRANTIŠEK LEXA:
AMEN-NACHT-Praha 1917
-Dr. Jan Kefer:
HERMETICKÝ POSISMUS
(Přednáška konaná na členské schůzi Universalie l. května 1935
-Dr. A. Lögell:
VÝZNAM DRAHOKAMŮ V HERMETISMU
(Kapitola z kulturní historie
-Dr. Jan Kefer:
HERMETICKÝ POSISMUS
(Přednáška konaná na členské schůzi Universalie l. května 1935
-Jan Kefer
SYNTETICKÁ MAGIE
ÚVOD
Definice magického
Magie, její podstata a problémy
-Jan Kefer
THEURGIE
MAGICKÉ EVOKACE
-Dr. Jan Kefer
THEURGIE-
-Dr. Jan Kefer:
TŘI KAPITOLY Z PRIMITIVNÍ HERMETICKÉ PRAXE
-ÚVOD DO MAGIE
(výbor z přednášek Dr. Jana Kefera)
-Dr. Johannes FAUST
MAGIA INNATURALIS
Magický rukopis vévodské knihovny v Koburgu č. 1.755 A, datovaný v Pasově (Pasau) roku
1505, překlad František Kabelák
-Dr Johannes Faust-Slabikář Doktora J.Fausta
-Dr. Oldřich Eliáš
GOLEM
HISTORICKÁ STUDIE,Kabbala-pojem,dějiny a prameny,Magická předhistorie 3 knihy
-MORÁLKA KABALY, TALMUDU A RITUÁLNÍ VRAŽDA a další 2 knihy Problém očarování a Sefer Jecira-Kniha o utváření od:
Napsal prof. (h. c.) Herm. dr. Otakar Griese

-Zrcadlo světské moudrosti
Přikázání pro adepty okkultních věd, praktické mistry magie, kteří potřebují k
uplatnění své moudrosti a svých schopností i chytrost světskou. Podle
staroegyptských chrámových papyrů, indických Véd, židovského Talmudu a
Kabbaly sepsal po prvé roku 1653 D. V. Juan de Lastanosa

-Dra. Pascala Bewerlyho Randolpha:
Soukromá tajemství
o eulidských mysteriích.
Odhalení esotérické praxe
a nejvyšší cesta bílé magie vůle

-Druhý list (epištola) Petrův
-2. LIST KORINŤANŮM
-2. LIST SOLUŇANŮM
-Druhy magie
Pavel Jandák

-Kišomaru Ueišiba-Duch aikidó
-DUCHOVNÍ MOC HMOTY
(1919)
- Marek Dunda-I tak kázal Vianney
                         -Jak kázalal Vianney o svaté zpovědi
-K OBRAZU BOŽÍMU“
PODLE
RABIHO CHAJIMA VOLOZINERA 2 publikace
-EMPEDOKLÉS
OČISTNÁ PÍSEŇ

O PODSTATĚ SVĚTA
Z řečtiny přeložil Jaroslav Pokorný. — Překládáno podle vydání Herrmanna Dielse, Die Fragmente der Vorsokratiker, III. Auflage, Berlin, Weidmann 1912

-Naďa profantová+martin Profant-ENCYKLOPEDIE slovanských bohů a mýtů 2004
-THE
MALLEUS MALEFICARUM
of Heinrich Kramer and James Sprenger 1928  AJ
-ENÚMA ELIŠ
BABYLÓNSKÝ EPOS O STVOŘENÍ SVĚTA-1977
-Erich von Däniken
Súdny deň sa dávno začal- Anna Lerchová, 1996  v SK
-Etické perspektivy v procesu globalizace
ThDr. Jiří Skoblík
-Etické předpoklady, které by se neměly
přeskočit
ThDr. Jiří Skoblík
-Etický relativizmus
(přednáška 23.2.2006 u sv. Jiljí)
ThDr. Jiří Skoblík
-„K OBRAZU BOŽÍMU“
PODLE
RABIHO CHAJIMA VOLOZINERA
-Etika a pedagogika
ThDr. Jiří Skoblík
-Etika sportu
ThDr. Jiří Skoblík
-EUCHARISTIE A MORÁLKA.
ThDr. Jiří Skoblík
-Církevní dějiny (Ecclesiastica historia)
Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák
-O EVANGELIÍCH VŠEOBECNĚ
-EVANGELIUM PODLE SV. JANA
-EVANGELIUM PODLE SV. LUKÁŠE
-EVANGELIUM PODLE SV. MARKA
-EVANGELIUM PODLE SV. MATOUŠE
-CO JE NOVÝ ZÁKON A JEHO VZNIK
-SKUTKY APOŠTOLŮ

-JOSEF DÜRR
EXPERIMENTÁLNÍ
DÉMONOLOGIE

-Exploring Wicca-Lady Sabrina Aj
-Pierre de Lasenic:
ESOTERNÍ PŘÍBĚH ZVÍŘETNÍKU
-F. Ježek:
MYSTIKA - UMĚNÍ KRÁLOVSKÉ
-V ČIRÉM JÁ
ŠRÍ LAKSHMANA &
MATHRU ŠRÍ SÁRADA

-FAMA FRATERNITATIS – VĚHLAS BRATRSTVA 1611 Umožňuji českému publiku přístup k základnímu dokumentu mystiky – k slavné Famě fraternitatis. I
když se jedná o pracovní překlad doufám, že srdce a duše chápajících v něm naleznou hlubokou
moudrost, kterou zvěstuje. Spis byl publikován roku 1614 německy, ale je známo několik rukopisů
datovaných do roku 1611

-Dr. Johannes FAUST
MAGIA INNATURALIS
-aery Magick Faery Magick Faery Magick
Spells, Potions, and Lore Spells, Potions, and Lore
From the Earth Spirits From the Earth Spirits
by Sirona Knight  v Aj
-Markus Minucius Felix
-Když dítě nepřichází
Jana Fenclová

-Feng ŠUEJ -GUNTHER SATOR-harmonie života a bydlení v SK jazyce 1998
-FILOSOFICKÉ LISTY
Ladislav Klíma 1993
-Filosofické úvahy o mantice
-Aureola Filipa Theofrasta Bombasta
z Hohenheimu
řečeného
PARACELSA
lékaře a filosofa znamenitého
FILOSOFIE OKULTNÍ
-LITERÁRNÍ DRUH, RÉTORIKA A FORMA PAVLOVSKÝCHLISTŮ
-Dion Fortune
PSYCHICKÁ
SEBEOBRANA

-František z Assisi a několik podob chudoby
ThDr. Jiří Skoblík
-Část první: ALEF ELOHIM
-František Kabelák
DOPIS H
-Frater V.D-Praktická sigilická Magie
-Sigmund Freud
-ANTIKRIST
Friedrich Nietzche
-Schopnost vytvářet vztahy a její
poruchy
Dieter Funke

-Kniha: Papež odpovídá
-GAMES FOR HALLOW-E’EN
BY MARY F. BLAIN
NEW YORK. 1912.
GAMES FOR HALLOW-E’EN - v Aj
By Patricia Telesco
-GATO-zenová kočka a kocouří čaroděj-Má cesta zenu
-Dr. Oldřich Eliáš
GOLEM
HISTORICKÁ STUDIE

-Žebřík světel
(neboli Cabalah Renovata)
Průvodce krok za krokem
Stromem života
a čtyřmi světy kabalistů
Wiliam G. Gray

-MORÁLKA KABALY, TALMUDU A RITUÁLNÍ VRAŽDA
-Otakar Griese
MUMIÁLNÍ HERMETICKÉ LÉČENÍ
Příspěvek k tajné medicíně starých
-Otakar Griese
Problém očarování

-KNIHOVNA
SVOBODNÉ ŠKOLY VĚD HERMETICKÝCH
SVAZEK XI.
hrycy rps
SEFER JECIRA
KNIHA O UTVÁŘENÍ
HEBREJSKÝ TEXT, PŘEKLAD A POKUS O VÝKLAD
NAPSAL
OTAKAR GRIESE
-KNIHOVNA
SVOBODNÉ ŠKOLY VĚD HERMETICKÝCH
SVAZEK VIII.
KABBALA
Podle spisů Dra. Gérarda Encaussea „La Cabbale“,
Ad. Francka „La Cabbale“, P. Sédira „Éléments d’hébreu“
a St. de Guaity „Au Seuil du Mystère“
upravil pro Svobodnou školu věd hermetických
OTAKAR GRIESE

-MORÁLKA KABALY, TALMUDU A RITUÁLNÍ VRAŽDA
-Ze světa vědy a techniky
-Habent fata sua ideae
ThDr. Jiří Skoblík-v Čj
-Vesmír
v kabale
Z’ev ben Shimon Halevi
Ahabah
-Hellowen v Aj
-Rozmlouvej s Bohem
-Hebrejské texty
-Hedge witch-v AJ
-Herbal magic-Aj
-Hermes
Trismegistos
a jeho zasvěcení
NAPSAL
Pierre deLasenic
-O PODSTATĚ, ORGANISACI A ZASVĚCOVACÍM
RITUÁLU MARTINISMU.
Sděluje S I Hermes,O PODSTATĚ, ORGANISACI A ZASVĚCOVACÍM
RITUÁLU MARTINISMU

-James Hillman
DUŠE
A
SEBEVRAŽDA
-Jaromír Slušný
 HISTORIE MUČENÍ
 © Jaromír Slušný, 2008

-HITLAHAVUT: O ZANÍCENÍ
-Hladovění, dieta, půst.
ThDr. Jiří Skoblík
-HLÍDKY II 3 knihy
NOVÝ ŘÁD
Rules created by Alwin and Frost

-František Holeček "Ministri dei possunt in dampnacionem perpetuam papam male
viventem
detrudere ..". Hus a problém Antikrista.
František J. HOLEČEK, O.M.
-Marie Holková
Novéna k svaté Anežce České
-Hovory na nemocničním lůžku
-O jistotě v životě a v církvi.
ThDr. Jiří Skoblík
-Hormonálně chirurgické připodobnění
transsexuálů podle "Společenství a služba",
bod 84-86.
ThDr. Jiří Skoblík
-Stupnice myšlenkové naléhavosti.
ThDr. Jiří Skoblík
-Chaos magie-praktická příručka magie
-DUCHOVNÍ MOC HMOTY
(1919)
-Katolická církev a konverze
G. K. CHESTERTON
(1926)

-TAJEMSTVÍ
ŠŤASTNÉHO
MANŽELSTVí v Sk
-Chronologický přehled osob a událostí ve vztahu k Novému zákonu

-PAVLOVAČINNOST V JEHO LISTECH A VE SKUTCÍCH APOŠTOLŮ
-Chvála přesvědčení
ThDr. Jiří Skoblík
-I nevěřící jsou slušní lidé - komentář k článku
-iDNES: Evropská levice běsní
ThDr. Jiří Skoblík
-Ignatios Efezanům
-Ikona duchovní lyriky
ThDr. Jiří Skoblík
-Immanuel Kant-kritika praktického rozumu 1996
-Innsbrucký kruh křesťanských etiků,
leden 2003
ThDr. Jiří Skoblík
-Inteligentní plán versus teorie evoluce
ThDr. Jiří Skoblík
-IRISH WITCHCRAFT AND
DEMONOLOGY DEMONOLOGY
by St. JOHN D. SEYMOUR, B.D. by St. JOHN D. SEYMOUR, B.D.
[1913]
 v Aj

-KNIHOVNA
Svobodné školy v ě d hermetických
Svazek XVII.
J. G. BOURGEAT:
TAROT
-J. Eisenberg
Sefer Raziel
haMalach-praktická teurgie a mystika kabalistická a další kniha TAROT
-JAMBLICHOS Z CHALKIDY
O MYSTERIÍCH
EGYPTSKÝCH
-ÚVOD DO MAGIE
(výbor z přednášek Dr. Jana Kefera, které stenograficky zachytil a pro budoucnost zachoval
zapisovatel Universalie pan Ladislav Málek)

-Jan Pavel II.
Život Kristův 13 knih!
-Mantika, její přehled a praktický návod
-Svatá Ludmila a její doba
-Jaroslav Polák - Magie a duševní (ne)Vyrovnanost
                        -Magie jako protiklad vědy
-JASMUHEEN - BOŽSKÁ VÝŽIVA
                        -Strava Bohů,Využití prány,Žití bez jídla
-Ježíšovy námluvy v liturgickém mezidobí
ThDr. Jiří Skoblík
-F. Ježek:
MYSTIKA - UMĚNÍ KRÁLOVSKÉ
-JINDŘICHA CORNELIA AGRIPPY
Z NETTESHEIMU-Okultní filosofie -2 knihy
-Jitka Pakostová 2003 Rostliny v magii
-Josef Veselý
ČTYŘI FILOSOFICKÉ KONCEPTY MAGIE a další publikace
-Silvova metoda kontroly mysli-Jose Silva a Robret B.Stone
-JOSEF DÜRR
EXPERIMENTÁLNÍ
DÉMONOLOGIE

-C. G. Jung: Člověk a duše,Duše moderního člověka,
Gnóze,Tajemstvé zlatého květu

-K čemu je vlastně ekumenizmus dobrý?
ThDr. Jiří Skoblík
-K adventu, zejména k esse a fieri
ThDr. Jiří Skoblík
-Na okraj nového dokumentu o rodině
ThDr. Jiří Skoblík
-K fakticky existujícím soužitím
ThDr. Jiří Skoblík
-K ohlasům jubilea
ThDr. Jiří Skoblík
-K současné etické situaci umělé antikoncepce
ThDr. Jiří Skoblík
-K trapičce fantazii
ThDr. Jiří Skoblík
-K Váchovu článku "Jak přirozené je
přirozené plánování rodičovství?"
ThDr. Jiří Skoblík

-Kánon Nového zákona
-DR. OLDŘICH ELIÁŠ:
KABBALA
POJEM, DĚJINY A PRAMENY
-Základy křesťanské víry
Napsal: Jan Kabeláč

-Část první: ALEF ELOHIM
-František Kabelák
DOPIS H.
-František Kabelák:
Prakse jasnovidecká a zvědná
-František Kabelák:
Magie zvědná
-František Kabelák:
Prakse jasnovidecká a zvědná
-První dopis o kabale Kabelák F.

-Kam až prodlužovat život
ThDr. Jiří Skoblík
-Duše podle učení kabaly*
Přednáška Karla hraběte zu Leiningen
pronesená dne 5. března 1887
v Psychologické společnosti v Mnichově
-Jozef Karika
Slovanská magie

-KAROL SIDON
NÁVRAT ABRAHÁMŮV
-Ke strategickému plánu fakulty
ThDr. Jiří Skoblík
-Ke zvuku Pavlových rad v 1Kor 7,32-35 dnes
ThDr. Jiří Skoblík
-Kefer J.-Therurgie,3 kapitoly z primitivní hermetické praxe,Magické evokace,Syntetická magie, několik publikací!
-Keltská kniha mrtvých
-Klaudie, ty tajuplná, omilostněná…(Mt
27,19)
ThDr. Jiří Skoblík
-ELIFAS LÉVI
KLÍČ K VELKÝM
TAJEMSTVÍM
-Klíma Ladislav-Filosofické listy,Jsem absolutní vůle,Moje filosofická konfese,Psychologie člověka v poli katolické morálky
-Dr. František Lexa
Egyptská kniha mrtvých
-KŘESŤANSKÁ
KNIHA
MRTVÝCH
pocházející z Etiopie
-Příběh Mayské knihy mrtvých
Poselství dávné civilizace
-Příběh Mayské knihy mrtvých
Poselství dávné civilizace

-P.Lasenic - KNIHA PRACÍ
Tři cesty: Iniciace, rit. cvičení, práce

-KNIHA THOTHOVA
KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU
EGYPŤANŮ
THE EQUINOX Vol. III, No. V
napsal
MISTR THERION
(Aleister Crowley)
-KNIHA VÝSLEDKOV
napísal Ray Sherwin v Sk jazyce
-ELIFAS LÉVI
KNIHA ZASVĚCENÍ

-KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY
DEKLARACE
DOMINUS IESUS
O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve 3 publikace

-Vznešený Korán
Z arabského originálu al-Quran přeloţil
dr. Ivan Hrbek, 1972

-POJEDNÁNÍ
O DUŠI
Rabi Moše Kordovero
-Nechť žije svoboda neosobního kosmického
řádu!
ThDr. Jiří Skoblík
-Sedm pravidel pro četbu bible  
Jakob Kremer
-Kristovo kralování, zjevné i skryté.
ThDr. Jiří Skoblík
-Kristus vítězí, Kristus kraluje
ThDr. Jiří Skoblík

-RUNOVÁ MAGIE-Kummer Sigfried Adolf
-Hermes:
Kurs praktické magie
-Hovory s Lasenicem
-Křest Duchem (Mk 1,8).
ThDr. Jiří Skoblík
-Elifas Lévi:
   ÚVOD DO KABALY,KLÍČ K VELKÝM
   TAJEMSTVÍM,O VĚČNÉM MÍRU,VĚDA DUCHŮ,ZÁKLADY KABALY V DESETI ODDÍLECH

-SATANSKÁ BIBLE
Anton Szandor La Vey
-SATANSKÉ RITUÁLY
Anton Szandor LaVey

-Egyptské hieroglyfy
a jejich filosofie
Napsal Pierre de Lasenic
-Petr Lasenic:
Egyptský pantheon
-Pierre de Lasenic:
ESOTERNÍ PŘÍBĚH ZVÍŘETNÍKU
-Hermes
Trismegistos
a jeho zasvěcení
NAPSAL
Pierre deLasenic
-PIERRE DE LASENIC
MAGIE SEXUELNÍ
-Pierre de Lasenic:
MYSTERIUM OBĚTI
-Pierre de Lasenic:
UNIVERSALISMUS
-Osho, Sutry Láska
-S. N. LAZAREV
DIAGNOSTIKA
KARMY
KNIHA PRVNÍ,2,3,4

-Legálnost a legitimnost
ThDr. Jiří Skoblík
-LENAIN
VĚDA KABALISTICKÁ,
aneb
POZNÁVACÍ METHODA DOBRÝCH GENIŮ
-ELIFAS LÉVI
VĚDA DUCHŮ
-Dr. FRANTIŠEK LEXA:
AMEN-NACHT

-LIBER OCCULTATIONIS
Kniha skrývání,
čili
TAJEMSTVÍ
Nejstarší text Zoharu s komentářem (1. kapitola)
Hebrejský text a překlad podle
KABBALY DENUDATY

-LILO-Thelma Incogniti-Anno XCIII v čj
-LIST (EPIŠTOLA) EFESANŮM
-LIST FILEMONOVI
-LIST FILIPANŮM
-LIST GALAŤANŮM
-Jakubova epištola (list)
-Judův list (epištola)¨
-LIST KOLOSANŮM
-LIST ŘÍMANŮM
-Dr. A. Lögell:
VÝZNAM DRAHOKAMŮ V HERMETISMU
-L U K Á Š P Ř I B Y L-buh a magie
-Pojednání
o Páté Esenci
LULLUS

-Lze přikázat lásku k neviditelnému?
ThDr. Jiří Skoblík
-Mágové, Palestina a duchovní dialog
ThDr. Jiří Skoblík
-Můj sen o archandělovi Rafaelovi
ThDr. Jiří Skoblík
-Pierre Mabille
Egregory
anebo
život civilisací
-Dr. Johannes FAUST
MAGIA INNATURALIS
-JOSEF VESELÝ
MAGICKÁ
KUŘIDLA
-Dr. Oldřich Eliáš:
MAGICKÁ PŘEDHISTORIE
-Pavel Sédir
MAGICKÁ ZRCADLA
(Přeložil Otakar Griese)
-Pavel Sédir
MAGICKÁ ZRCADLA
(Přeložil Otakar Griese)
-Magickal Names
for People, Familiars, Domain Names,
and Businesses-by Eliza Fegley v Aj

-12. l
Magické otroctví
Viselec - Dobrovolná oběť- Interference plání - Magické otroctví
-Magie přeměn
Mírnost - Změny - Proměny složeniny - Přeměny
-Maiden Moon
An Advanced Wicca 101
Simon Craft-Wiccan Clergy Association
-Josef Maincl
Modlitby z benedikcionálu
-SV. MAKARIA AEGYPTSKÉHO
PADESÁT
HOMILIÍ
DUCHOVNÍCH
-Kniha První-
-Řekni slovo.
ThDr. Jiří Skoblík
-Manželství = sny v troskách?
-Manhattan, 11. září
ThDr. Jiří Skoblík
-Mantika, její přehled a praktický návod.
(Napsal Jan Tajovský, Dr. herm. věd

-Nositelé svítání
Barbara Marciniak
-ZEMĚ
Plejádské klíče k Živé knihovně
Vnitřní poselství vesmírných entit
Barbara Marciniak¨
-Mariánská úcta a etika
ThDr. Jiří Skoblík
-Mariánský labyrint
ThDr. Jiří Skoblík
-JSEM
Marta Foučková
-Martin Buber
CESTA ČLOVĚKA PODLE CHASIDSKÉHO1
UČENÍ

-Alternativní medicína komplexní prevence a
léčba přírodními prostředky
Jiří Janča
-Media zpozorněla nad útlou brožurou
ThDr. Jiří Skoblík
-Memfidská theologie
-Menší rozruch kolem Marie z Magdaly
ThDr. Jiří Skoblík
-Gustav Meyrink
OBRAZY VEPSANÉ DO VZDUCHU
-PAMĚŤ A SMÍŘENÍ:
CÍRKEV A VINY MINULOSTI

-Praktický průvodce osobní svobodou
ČTYŘI DOHODY
Kniha moudrostí starých Toltéků
DON MIGUEL RUIZ
-Milan Nakonečný
PODSTATA A LIDSKÝ SMYSL MAGIE
-W. Y. Evans-Wentz
MILARÄPA
velký tibetský jógin

-Květoslav Minařík:6 knih:MAHÁJÁNSKÉ TEXTY,PŘÍMÁ STEZKA,SPÁSA
Řešení psychicko-fyzikální,TAJEMSTVÍ TIBETU 1
SEDM TIBETSKÝCH TEXTŮ,TAJEMSTVÍ TIBETU 2
TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH
(BARDO THÖDOL),Lao-c’ovo Tao-te-ťing,
-Mluví, ale nekonají.
ThDr. Jiří Skoblík

-ROBERT A. MONROE 3 knihy
CESTY MIMO TĚLO,Daleké cesty,Návrat k pramenům
-Nebojte se života
-RAYMOND A. MOODY 2 knihy
SVETLO NA DRUHOM
BREHU,život po životě
 v Sk
-Otakar Griese
MUMIÁLNÍ HERMETICKÉ LÉČENÍ
Příspěvek k tajné medicíně starých

-Dr. Joseph Murphy 3 knihy
Moc podvědomí II
Dr.Joseph
MURPHY
MOC
PODVĚDOMÍ
VELKÁ KNIHA
VNITŘNÍHO
A VNĚJŠÍHO
ROZVOJE ,Zákony myšlení a víry
-Pierre de Lasenic:
MYSTERIUM OBĚTI
-F. Ježek:
MYSTIKA - UMĚNÍ KRÁLOVSKÉ
-Násilí ve službě pravdy.
ThDr. Jiří Skoblík
-Memfidská theologie
-KAROL SIDON
NÁVRAT ABRAHÁMŮV
-Gérard de Nerval
CHIMÉRY
LES CHIMÈRES
-O MLČENÍ MOUDRÝCH
Výňatek sedmého listu Platónova v překladu Fr. Novotného
-O Cozzensově reflexi nad krizí kněžské duše
ThDr. Jiří Skoblík
-Andělé
-Okruh a střed
Apokalypsa a co dál?
-Okruh a střed
Křesťanství, znovuzrození mystérií
-Okruh a střed
Muž a žena duchovní aspekty
-Okruh a střed
Reinkarnace v křesťanství
-Okruh a střed
Smrt a umírání
-Okruh a Střed
Zvíře a člověk
-OSHO-asi 30 knih:)
-Ostara v AJ
-Otázka všech otázek : (Kdo) je Bůh?
ThDr. Jiří Skoblík
-Otázky a odpovědi, týkající se problematiky
věřících katolických transsexuálů
scénář interviewu ThDr. Jiřího Skoblíka s TV v lednu 2005

-Otakar Griese
Problém očarování 1992
-MORÁLKA KABALY, TALMUDU A RITUÁLNÍ VRAŽDA.
Napsal prof. (h. c.) Herm. dr. Otakar Griese.
-ZARATHUŠTROVY GÁTHY
JASNA
-John J. Coughlin Out of the Shadows v Aj
-Ovce a pastýři.
ThDr. Jiří Skoblík
-Paběrkování ve Svatém týdnu
ThDr. Jiří Skoblík
-Papus-Kabala
-PARACELSUS
ELEMENTÁRNÍ BYTOSTI
-Teofrastus Paracelsus:
O předzvěstích, věštbách a divinacích
-POKLAD
ALCHYMIST Ů
Filipa Theofrasta Bombasta
řečeného
Paracelsa Velikého
-PARACELSUS
AZOTH
O STROMU
NEBOLI LINII ŽIVOTA

-Aureola Filipa Theofrasta Bombasta
z Hohenheimu
řečeného
PARACELSA
lékaře a filosofa znamenitého
FILOSOFIE OKULTNÍ

-Teofrastus Paracelsus:
O předzvěstích, věštbách a divinacích
-PARACELSUS
AZOTH
O STROMU
NEBOLI LINII ŽIVOTA
od
Theoprasta Bombasta von Hohenheim

-PARACELSA
lékaře a filosofa znamenitého
FILOSOFIE OKULTNÍ
-Paradox ekumenizmu
ThDr. Jiří Skoblík
-PASTORÁLNÍ LISTY
-METAPOESIE LIDSKÉHO DUCHA
ŠRÍ PATAŇDŽALI
AFORISMY O JÓZE

-PAVEL SÉDIR
MAGICKÁ
ZRCADLA
-Pavel Sédir
MAGICKÁ ZRCADLA
-HUMANAE VITAE
Encyklika Pavla VI.
o správném řádu sdělování lidského života
z 25. července roku 1968

-Biblický rozjímavý růženec
- včetně tajemství světla
Napsal: Jan Peňáz
-J A N    P E Ň Á Z
Každý z nás je poutníkem
-Petrus von Abano
HEPTAMERON
ANEB
ZÁKLADY MAGIE
Praktická příručka magie
Dle vydání z roku 1534

-CASTI CONNUBII
ENCYKLIKA O KŘESŤANSKÉM
MANŽELSTVÍ

-Po Manhattanu
ThDr. Jiří Skoblík
-Počátky slovanského osídlení...
-Milan Nakonečný
PODSTATA A LIDSKÝ SMYSL MAGIE
-Politická etika v islámu
ThDr. Jiří Skoblík
-List svatého Polykarpa, smyrenského biskupa a
svatého mučedníka Filippanům
Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák

-Poselství Kronik: historia magistra vitae
ThDr. Jiří Skoblík
-DESET  MEDITACÍ  O  MATCE  BOŽÍ
- DUCHOVNÍ  PŘÍPRAVA NA  50.  VÝROČÍ  VYHLÁŠENÍ
DOGMATU
O  NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE
-FRantiškánské povolání
SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF
-Institut Františkánských studií
Spiritualita
svaté Anežky České
Druhá doplněná verze
S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

-Institut františkánských studií
Studijní skripta
Úvod do spirituality
SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

-Hájemství nedotknutelných hodnot.
ThDr. Jiří Skoblík
-Poznámky k celibátu
ThDr. Jiří Skoblík
-Praktická černá magie
-Látka obvykle přisuzovaná prameni Q
-MA
Prázdné Zrcadlo
Osho Rajneesh

-Připomínky k trestu smrti
ThDr. Jiří Skoblík
-Ragon J.G-Smysl Antických mysterií
-BUĎTE ČÍM SKUTEČNĚ JSTE
Učení Šrí Ramany Maháršiho

-Dra. Pascala Bewerlyho Randolpha:
Soukromá tajemství
o eulidských mysteriích
-KNIHA VÝSLEDKOV
napísal Ray Sherwin v SK jazyce
-O PODSTATĚ, ORGANISACI A ZASVĚCOVACÍM
RITUÁLU MARTINISMU.
Sděluje S I Hermes

-Allan Bennett
RITUÁL PRO EVOKACI
VELKÉHO DUCHA
TAFTARTARATA,
ABY SE VIDITELNĚ ZJEVIL
-ASTRÁLNÍ
PROJEKCE
Jak dosáhnout
MIMOTĚLOVÉ ZÁŽITKY
a co od nich očekávat
-Cesta divokého muže
Úvahy o mužské spiritualitě
Richard Rohr & Joseph Martos
-RUBÁ’IJÁT
výbor ze starých perských mystiků

-RUNOVÁ DIVINACE
Technika divinace
-RUNOVÁ MAGIE
Dle motivů S. A. K.

-ARCHEOMETR
předběžná objasnění
-Satan je svrhován, paraklet je sesílán
ThDr. Jiří Skoblík
-SATANSKÁ BIBLE
-SATANSKÉ RITUÁLY
Anton Szandor LaVey

-SEFER JECIRA
KNIHA O UTVÁŘENÍ
HEBREJSKÝ TEXT, PŘEKLAD A POKUS O VÝKLAD
NAPSAL
OTAKAR GRIESE

-J. Eisenberg
Sefer Raziel
haMalach
-Sexualní magie

-KNIHA VÝSLEDKOV
napísal Ray Sherwin v SK
-Slované
-Slovanské bájesloví 2 knihy
-Směrem k dokonalé jednotě.
ThDr. Jiří Skoblík
-SNOUBENÍ NEBE A PEKLA
-Sogjal Rinpočhe
Tibetská kniha o živote a smrti
-Střípky ke svátosti smíření.
ThDr. Jiří Skoblík
-KNIHOVNA
Svobodné školy v ě d hermetických
Svazek XVII.
J. G. BOURGEAT:
TAROT
Z francouzštiny přeložil Arnošt Nedbal
-PETER TELÚCH
Príručka pre prútkárov
TAJOMSTVO
DRAČÍCH ŽÍL,v SK
-Žebřík světel
(neboli Cabalah Renovata)
Průvodce krok za krokem
Stromem života
a čtyřmi světy kabalistů
Wiliam G. Gray


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a dvanáct