Snář-prostředek jako překlad snů...Podle abecedy

Napsal Okult.bloger.cz (») 10. 1. v kategorii Magie,demonologie,duše a duši.., přečteno: 188×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinehodiny4.gif

Snář-prostředek jako překlad snů...Podle abecedy!

                                                A

A -                 Písmenku tu napsanou nebo namalovanou viděti, dobrý počátek v jakémkoliv podniku            

Abatyše -                 Změna v domě            

Abatyši v kláštere viděti -                 Štěstí            

Abela s Kainem zabitého viděti -                 Úkladná vražda přítele            

Adam, s ním mluviti nebo viděti -                Starost            

Adama a Evu viděti -                 Rozmnožení v rodině            

Adamovo jablko jísti -                 Neduch tělesný            

Advokáta slyšeti nebo s ním mluviti -                 Rozepře k očekávání            

Advokáti, s nimi se zabývati -                 Čelí k starosti a úzkosti            

Achatový kámen míti -                Nemoc a smrt            

Akademika viděti -                 Čest            

Akademikem býti -                 Bohatství            

Akátový strom viděti -                 Zdraví a bohatství            

Aksamit jakékoli barvy viděti -                 Čest            

Aksamitové šaty na sobě míti -                 Povýšení            

Akvárium viděti -                 Nesmiřitelní nepřátelé, hádka            

Alabastr viděti -                 Štěstí            

Alabastrovou nádobu míti -                 Dobré znamení            

Alabastrovou nádobu rozbíti -                 Nepřízeň            

Almara, v níž šatstvo se nachází -                Dar            

Almaru kupovati -                 Svatba v příbuzenstvu            

Almužnu bráti -                 Ponížení            

Almužnu rozdávati -                 Štěstí, zisk            

Aloe -                 Dlouhý život            

Amazonku viděti -                 Neštěstí            

Amora viděti -                 Velká radost            

Ananas jísti -                 Dobrá příhoda            

Ananas viděti -                 Zklamání            

Anděla viděti -                 Nemocnému smrt, zdravému radost            

Anděla, "Slávu" prozpěvujícího slyšeti -                 Nenadálé překvapení            

Anděla, vidí-li vojín -                 Vítězství            

Anděla, vidí-li žena -                 Porodí syna            

Andělem býti -                 Hodnost a čest ve společnosti            

Andělem mluviti -                 Jest v každém ohledu dobré znamení            

Angličan -                 Pýcha            

Angrešt jísti -                 Neduh nebo nenadálé pozvání            

Angrešt zelený viděti neb trhati -                 Nepřátelství            

Antikrista přemáhati -                 Dojdeš cíle, avšak po nebezpečích            

Anýz jísti -                 Dlouhý věk            

Anýz síti nebo pěstovati -                Proces            

Apatyka (lékárna) -                 Nemoc nebo škoda            

Apoštola viděti -                 Potěšení            

Arab -                 Neštěstí n a cestách            

Arcibiskup -                 Požehnání a štěstí            

Arcikníže v kočáře viděti -                 Velká radost            

Arcikníže, s ním mluviti -                 Čest a důstojnost            

Arest (vězení) viděti neb v něm býti -                 Starost a bída , pozdějc však radost            

Arch papíru černého viděti -                 Smrt v příbuzenstvu            

Arch papíru čistý -                Smutek            

Arch papíru pokálený -                 Zlá novina            

Archanděla viděti -                 Štěstí            

Archiv -                 Znamená velkou ztrátu            

Archu úmluvy viděti -                 Důstojnost            

Armáda na pochodu -                 Buď ostražitým            

Armáda v míru -                Chudoba            

Armáda ve válce -                 Velké bohatství tě očekává            

Armádu nedaleko ležením viděti -                 Bída            

Armádu v kouři viděti -                 Nebezpečí války            

Armádu viděti ležením na hřbitově -                 Mor a nemoce            

Arnika -                 Přijdeš nenadále k úrazu            

Arniku rozlíti -                 Buď opatrným            

Artičoky jísti -                 Neshody v rodině            

Audienci míti u císaře -                 Štěstí a zisk            

Audienci míti u neznám osoby -                 Soužení            

Audienci udíleti -                 Budeš povýšen

                                                      

                                                             B

Bába porodní -                 Nemoc, také ztráta života            

Babičku vnuka chovajícího viděti -                 Rodinná radost            

Babku (chrousta) na stromě nebo létat -                 Zamilování            

Babu na trhu viděti -                Mrzutost            

Bábu u těhotné ženy viděti -                 Znamená dlouhou nemoc            

Bačkory roztrhané na nohou míti -                Veselost            

Bačkory viděti -                Radost            

Bahnem choditi -                 Nebezpečí života            

Bahno před sebou viděti -                Nemoc            

Bál, býti na bále -                 Dědictví            

Balet -                 Falešný přítel            

Baletnice -                 Velká ztráta peněz            

Balíček pryč odesílati aneb zahazovati -                 Ztráta přítele            

Balík sukna nalezti -                 Nepokoj mezi dětmi            

Balon viděti -                 Marná naděje, zklamání            

Balsám kvést viděti -                 Stálé zdraví            

Balsámem se mazati -                Starost            

Báně na věži ve slunci se lesknoucí -                 Vysokomyslnost přítele            

Baňka hliněná prázdná -                Starost            

Baňka plná -                Smutek            

Bankovky dostati -                 Ztráta            

Baňky někomu přisazovati -                 Štěstí            

Baňky sázet viděti -                 Soudní žaloba            

Barák roztrhaný viděti -                 Dobrá naděje            

Baret kupovati -                 Brzká změna            

Barona viděti, s ním rozmlouvati -                 Pýcha            

Barvírna čehokoliv -                Radost            

Barvíře jít viděti -                 Radost tě očekává            

Barvíře v domě míti -                 Dlouhé mrzutosti            

Barviti -                 Nevěra            

Barviti sukno -                 Hojný užitek            

Barviti vousy na holé bradě -                 Velká škoda            

Barvu bílou -                Nevinnost            

Barvu černou viděti, jí si oblíkati -                Svatba            

Barvu červenou viděti -                Radost            

Barvu modrou viděti -                 Bol, zármutek            

Barvu zelenou viděti -                 Zahanbení            

Basa, na basu hráti -                Chudoba            

Báseň přednášet slyšeti -                 Blahobyt v rodině            

Báseň sám přednášeti -                 Spokojené sousedství            

Basistu zpívat slyšeti -                 Hádka            

Basu bez strun viděti -                Nedostatek            

Basu rozlámanou viděti -                 Sváry            

Basu zvučící  v rukou míti -                 Štěstí v budoucnosti            

Báti se -                 Zle tomu, kdo nezná proč se bojí. Chudému někdy, bohatému vždycky            

Báti se Boha -                 Dobré            

Báti se pána -                Poctivost            

Báti se ženy -                 Domácí sváry            

Batoliti se -                 Nikam to nepřivedeš            

Bavlněné roucho míti na sobě -                 Zisk            

Bavlněné zboží -                 Nejistota v tvém podniku            

Bavlněný strom viděti -                 Úroda na poli            

Bavlnu bílou nalézti -                 Bohatství            

Bavlnu červenou nalézti -                Nemoc            

Bavlnu přísti -                 Cestování v dalekých krajinách            

Bavlnu v žokách viděti -                 Bohatství            

Bazalku kvést viděti -                 Radost a zdraví            

Bazalku síti -                 Zármutek            

Baziliška viděti -                 Získáš nového nepřítele            

Bažanta chytnouti -                 Nová láska se v tvém srdci vloudí            

Bažanta jísti -                 Čest            

Bažanta zabitého viděti -                 Ztráta dobrého přítele            

Bažantice -                 Buď opatrným v podniku            

Bednáře při práci viděti -                 Jest hojná úroda            

Bednu odesýlati -                Dar            

Bednu prázdnou obdržeti -                Mrzutost            

Bedra hubená -                 Starost o živobytí            

Bedra mokrá míti -                 Mnoho dědiců            

Bedra přeťatá -                 Zármutek            

Bedra veliká a silná míti -                 Zdravímm požehnané děti            

Bedra zemdlená míti -                 Žalost            

Bedrník růst viděti -                 Radost nebo brzký povýšení v úřadě            

Běhati o závod -                 Tělesná námaha            

Běhavku míti -                 Holdování při společnosti, nemoc            

Běhoun -                 Mnoho nepřátel            

Bělici jísti -                 Tělesný neduh            

Bělidlo na plátno -                Veselost            

Berana běžícího viděti -                Radost            

Berana černého viděti -                Tvoje tvrdohlavost jest příčinou špatnho života            

Berana odřeného viděti -                Smrt            

Berana zabíti -                 Zármutek přítele            

Berana ztratiti -                Ujma na statku            

Beránka nalézti -                 Počestnou manželku dostati            

Berla biskupská -                 Čest            

Berla, o berle choditi -                 Škoda            

Berlu žebráckou nalézti -                 Neštěstí            

Besídka -                 Naděje            

Bez -                 Pozdravení se nemocného            

Bezbožnost -                 Buď opatrný v řeči            

Bezinka -                 Čelí k veselý mysli a radostným zábavám            

Běžeti a cíle dosáhnouti -                 Zdravému dobrý účinek            

Běžeti a nemoci utíkati -                Neduh            

Běžeti před zvířetem -                 Tvůj nepřítel jest na blízku            

Běžeti svobodně -                 Daleká cesta čeká na tebe            

Bibli viděti neb v ní čísti -                 Užitek            

Bič viděti -                 Bude ti na cti utrháno            

Bičem mrskati -                 Daleké putování            

Bidlo na věšení prádla neb k jiné potřebě -                 Zdlouhavému procesu jdeš vstříc            

Bílek viděti -                 Závist přátel            

Bílek z vejce píti -                 Budeš obdarován            

Biskupa na pohřbu viděti -                 Velké neštěstí            

Biskupa při službách božích viděti -                 Dobrá novina            

Biskupa viděti v tanci -                 Dobré            

Biskupa vůbec viděti, proces, s ním mluviti -                 Šťastné pořízení v počínání            

Bíti někoho -                Pomluva            

Bíti se s cizími lidmi -                Pokuta            

Bitva námořní -                 Nestálos v lásce            

Bitvu vojenskou viděti -                 Potěšení            

Bláto na rouchu míti -                 Žalost            

Bláto v městě nebo na poli -                 Nepohoda , zlá novina            

Blázinec viděti neb v něm se nacházeti -                 Velký štěstí            

Blázna mluvit slyšeti -                 Oklamání            

Bláznem se viděti -                 Dlouhý život k očekávání            

Bláznivou ženštinu spatřiti -                 Sváry            

Bláznovství tropiti -                 Nemocnému zdraví, zdravému mrzutost            

Blaženým se cítiti -                 Spokojenost v rodině            

Blecha na těle nebo v oděvu -                 Štěstí            

Blecha, pokousání od blech -                 Bohatství            

Blechy hibiti -                KLid            

Blechy chytati -                Nepokoj            

Blechy na zvířatech viděti a chytati -                 Neštěstí            

Blechy skákat viděti -                 Pěkné počasí            

Blesk na jiného padnout viděti -                 Chlípná ženština            

Blesk z oblak na svou hlavu neb dům padnout viděti -                 Ztráta života neb statku            

Blesk zastihne-li tě -                 Velká starost            

Blikavým býti -                 Chopiti se nepravého konce            

Blíti, dáviti -                 Krátká nepatrná nemoc            

Blizna -                Starost a nouze            

Blížence viděti -                Radost            

Blouditi -                 Po llukách neb v lesích,dobře.Po skalách a údolích zle            

Blouditi na cestě -                 Velká starost            

Bludičky viděti a je následovati -                 Špatnými soudruhy sveden býti            

Bludičky zaháněti -                 Nebezpečí vzdorovati            

Bludiště zahradní, v něm se procházeti -                 Do mrzutých okolností se zaplést            

Bludná nebo kamenitá cesta -                 Přemlouvání špatného člověka            

Bluma na stromě -                 Střez se zlých lidí            

Blumy jísti -                 Pomíjejíci nemoc            

Blýskání viděti -                 Zisk, štěstí            

Bobek kozí viděti -                 Nepatrná starost            

Bobkové pole viděti -                 Hojná úroda            

Bobkové stromy -                 Ženám děti, pannám v krátkém čase muže a mužům štěstí v podniku            

Bobkový věnec míti nebo viděti -                 Chvála            

Bobky kozí jísti -                 Soužení            

Bobky kozí sbírati -                 Spořivostí dojdeš štěstí            

Bobra až do vody pronásledovati -                 Nebezpečí            

Bobra zabíti -                 Hněv            

Boby (fazole) jísti -                 Neduhy na těle            

Boby trhati -                 Každému zlá novina k očekávání            

Bodlák na cestě neb na poli -                 Špatná úroda            

Bodláků plnou zahradu míti -                 Mnoho falešných přátel v domě            

Boha chváliti -                 Dobré znamení            

Boha viděti, s ním mluviti nebo mluvit slyšeti -                 Štěstí            

Bohaté lidi viděti neb s nimi obcovati -                 Zdařilé vykonání tvých věcí            

Bohatnouti ponenáhlu -                 Hněv v krátkém čase            

Bohatství -                 Nehoda na vodě            

Bohatým býti neb se viděti -                 Záhuba            

Bohoslužba -                Pokoj mysle            

Bohu neb svatým obětovati -                Zisk            

Bohyni ctiti -                 Máš předsevzetí jinému škoditi            

Bochník chleba kupovati -                 Bída            

Bochník chleba malý viděti -                 Chvála            

Boj, z něho utéci -                Radost            

Boji přítomen býti -                 Smíření            

Bojiště viděti neb na bojišti býti -                 Šťastně provedeš každý úkol svůj            

Bojovati -                 Znamená s někým do hádky přijíti            

Bojovati s divokými zířaty -                 Vysvobození z nebezpečenství            

Bojovníka viděti neb s ním obcovati -                 Láká k živobytí            

Bok poraněn míti -                 Budeš mít zármutek,nemoc nebo ztrátu dětí            

Bok. Máš-li silné a velké -                 Oženíš se brzy a budeš mít hezké děti            

Bolení hlavy nebo břicha -                 Míti nemoc            

Bolest na jiném pozorovati -                 Nehodu šťastně pomoci            

Bolest na sobě cítiti -                 Nepřízeň            

Borovici viděti -                Radost            

Borůvky jísti -                 Zrazená láska            

Borůvky na keři viděti -                 Naděje v slast            

Bořiti se v blátě a mrtvého nésti -                 Čelí k nemoci            

Bořiti se v blátě neb na ledě -                 Hanba a pomluva            

Bosou nohou běhati -                 Neočekávané štěstí            

Boty nové míti -                Zisk            

Boty obnovené míti -                Radost            

Boty obouvati -                 Faleš            

Boty roztrhané obovouti -                 Veřejná ostuda            

Boty úzké míti -                Nemoc            

Boty zablácené, v nich tančíte -                Rozpaky            

Boudu neb sklep na víno nebo v něm býti -                 Různice, také žárlivost            

Boudu psí viděti -                 Od tvých nepřátel budeš ponížen            

Boule na těle míti -                 Nepřítel            

Bouřka. Skrývati se před ní -                 Ujdeš zlím nástrahám            

Bouřka. Utíkati před ní -                 Nebezpečí            

Bouřku slyšeti -                 Vítězství nad tvými nepřátely a dobré poselství            

Boží umučení viděti -                 Radost v rodině            

Bradavice míti -                Zlost, hanba            

Bradavici řezati -                 Zbavíš se nepřítele            

Bradu holou míti -                Starost            

Bradu kadeřavou -                Radost            

Bradu podlouhlou vidí-li žena -                Zisk            

Bradu svou trhati -                Nedostatek            

Bradu svou vidí-li žena -                 Smrt muže            

Bradu šedivou míti -                Starost            

Bradu zarostlou míti -                 Dobrá budoucnost            

Bradu zrzavou míti -                 Faleš            

Bradu ženy své viděti -                 Posměch            

Bradýř, vidíš-li jej neb jsi-li  od něho holen -                 Klevety a pronásledování od nepřátel            

Brambory jísti -                Nouze            

Brambory kvést viděti -                Radost            

Brambory okopáváti -                 Namáhání            

Brána -                 Nenadálá návštěva příde            

Bránou úzkou jíti -                Smrt            

Bránu širokou viděti -                 Šťastné cesty            

Brány k vláčení -                 Nenávist            

Bratra umřít viděti -                 Záhuba nepřátel            

Bratra ve vodě viděti -                 Dlouhý a šťastný život            

Bratrství vypověděti -                Radost            

Bratrství. Na bratrství píti -                Mrzutost            

Brázdou jíti -                 Štěstí            

Brázdu na poli vyorati -                 Bohatství            

Brčál jísti -                 Nového přátelství dojíti            

Brdo v domě míti -                Zisk            

Brejle nositi -                 Čestné postavení            

Brejle si nasazovati -                 Změna v úřadě            

Brk z husy nebo z jiného ptáka -                 Radost v domáctnosti            

Brnění nositi -                 Odveden býti            

Brnění svlékati -                 V klidu ztrávíš další život svůj            

Broditi se ve vodě -                 Škoda, pláč            

Brokovnici nabitou viděti -                 Hádka ve společnosti            

Broskev na stromě viděti -                 Přijdeš v nesnáze            

Broskve jádro kousati -                 Děláš si nemilé známosti            

Brouci, štípají-li někoho -                 Závist            

Brouka viděti v zahradě -                 Zloděj na blízku            

Brousiti něco -                Mrzutost            

Brůnu viděti -                 Neočekávaný výdělek            

Brus v domě míti -                Klevety            

Brusle míti, na nich jezditi -                 marné snažení            

Břečku píti -                 Nemilá práce tě očekává            

Břečťan viděti -                 Dolízavost            

Břemeno uvázané míti -                 Hodnost v postavení            

Břemeno ztratiti -                 Škoda na dobytku            

Břidlicovou tabulku nalézti -                Dluh            

Břicha bolení míti -                 Nevěrnost, nepříjemnost            

Břicho malé míti -                 Špatná pře            

Břicho prázdné míti -                 Útrata            

Břicho rostoucí -                 Čest            

Břicho rozřezané míti -                 Ztráta            

Břicho velké míti -                Blahobyt            

Břitvu koupiti neb viděti -                 Měj se na pozoru            

Břízu sekati -                 Škoda na majetku            

Břízu v lese viděti -                 Štěstí            

Buben , bubnovat slyšeti -                 Zlá pověst tě stihne            

Bubeníka utíkat viděti -                 Oheň nebo jíná zlá nehoda            

Bubínek dětský viděti -                Nemilost            

Budíček slyšeti -                 Přicházíš k svému štěstí vždycky pozdě            

Buditi někoho -                 Buď opatrným, hrozí ti nebezpečí            

Budoucí věci předpovídati -                 Daremné myšlenky            

Buchty jísti -                 Dobré přátelství            

Buchty péci -                 Radostná událost v domáctnosti            

Buchty velké viděti -                 Štěstí v rodině            

Bukový strom viděti -                 Radost v krátkém čase            

Bůvol divoký -                 Nemilý host            

Bůžka viděti -                 Nevěř vše, co se ti vypráví            

Býka běžet viděti -                 Pronásledování            

Byliny na louce neb v zahradě viděti -                 Boží požehnání            

Byliny polévati neb ošetřovati -                 Dobré vychování dítek            

Byliny požívati -                 Konec neštěstí            

Byliny sbírati -                 Zdraví            

Byt čistiti -                 Dbej na své zdraví            

Byt měniti -                 Nemilé překvapení            

Byt najímati -                Zisk            

Byt provětrávati -                Nemoc            

Byt svůj v nepořádku viděti -                 Čelí k nějaké mrzutosti v blízkém přátelství            

Byt svůj v ohni viděti -                 Sváry a křiky            

Byt úzký nebo těsný míti -                 Pohřeb v blízkém příbuzenstvu            

Byt zatopený viděti -                 Nemoc a úzkosti

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a šest